بایگانی‌های ۹دی - صبح ساباط
بیانیه مجمع بسیجیان استان یزد در آستانه سالروز قیام مردمی ۹ دی ۰۶ دی ۱۴۰۰

بیانیه مجمع بسیجیان استان یزد در آستانه سالروز قیام مردمی ۹ دی

در بخشی از این بیانیه آمده است؛ ۹ دی با هدایت داهیانه ی مقام معظم رهبری و حضور همه اقشار ملت در صحنه، بزرگترین توطئه ای که به تعبیر معظم له، بین ۱۰ تا ۱۵ سال طراحی آن بطول انجامیده بود را نقش بر آب کرد.