بایگانی‌های ۷ صبح تا ۱۴.۳۰ - صبح ساباط
تغییر ساعت کاری ادارات از ۱۶ شهریورماه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خبر داد:

تغییر ساعت کاری ادارات از ۱۶ شهریورماه

ساعت کاری ادارات دولتی از شنبه ۱۶ شهریور به ۷ تا ۱۴.۳۰ تغییر یافت.