بایگانی‌های ۴۰۰ مدرسه محل اسکان - صبح ساباط
خدمات رسانی مدارس استان یزد به مسافران نوروزی ۰۸ فروردین ۱۴۰۲

خدمات رسانی مدارس استان یزد به مسافران نوروزی

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد: بیش از ۴۰۰ مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی تجهیز شده است.