بایگانی‌های ۴قلو یزدی - صبح ساباط
خانواده ۴قلوهای یزدی صاحب مسکن می شوند ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
استاندار یزد قول داد؛

خانواده ۴قلوهای یزدی صاحب مسکن می شوند

استاندار یزد گفت: هزینه یک سال پرستار کودکان و خرید آپارتمان برای خانواده چهارقلوهای یزدی را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم.