بایگانی‌های ۲۷ فروردین و ۵ تیر - صبح ساباط
آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی از ۲۷ فروردین ۱۶ فروردین ۱۴۰۲

آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی از ۲۷ فروردین

روابط عمومی برنامه ریزی آموزشی خبر داد: ثبت سفارش کتاب های تمام پایه ها بجز اول، هفتم و دهم از ۲۷ فروردین آغاز می شود.