بایگانی‌های ۱۸ اردیبهشت - صبح ساباط
تشکیل صندوق بیماری های خاص در بیمه سلامت ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

تشکیل صندوق بیماری های خاص در بیمه سلامت

مدیر کل بیمه سلامت گفت: با نشان دار شدن ۵۰ بیماری در سامانه بیمه سلامت، همه هزینه‌های دارو و درمان از طریق بیمه سلامت پرداخت و واریز هزینه‌ سایر بیمه‌ها نیز با ارائه اسناد و مدارک لازم انجام می گیرد.