بایگانی‌های یک میلیارد تومان هدیه نیکوکاران - صبح ساباط
اهدای یک میلیارد تومان در جشن گلریزان یزد/آزادی۱۵۴زندانی/بخشش ۱۴۴میلیاردتومانی طلبکاران ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
از طرف نیکوکاران یزدی

اهدای یک میلیارد تومان در جشن گلریزان یزد/آزادی۱۵۴زندانی/بخشش ۱۴۴میلیاردتومانی طلبکاران

مدیرکل زندانهای استان یزد گفت: نداشتن محکومیت کیفری،عدم اعتیاد و نیازمند و آبرومند بودن زندانیان جرائم غیرعمد از شروط اولویت جهت آزادی توسط کمک خیرین بوده است.