بایگانی‌های یک فرزند متولد 99 - صبح ساباط
تسهیلات ۲۰۰ میلیونی برای سه فرزندی هایی که حداقل یک فرزند متولد سال ۹۹ دارند ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان:

تسهیلات ۲۰۰ میلیونی برای سه فرزندی هایی که حداقل یک فرزند متولد سال ۹۹ دارند

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان یزد گفت: تسهیلات فرزند سوم به کسانی که از ابتدای سال ۹۹ و بعد از آن،  صاحب فرزند سوم شده باشند؛ تعلق می گیرد و میزان آن ۲۰۰ میلیون تومان و با بازپرداخت بیست ساله و چهاردرصد است.