بایگانی‌های یکم تا 4 آبان - صبح ساباط
چهارمین پویش غربالگری سرطان سینه در بیمارستان شهید صدوقی ۳۰ مهر ۱۴۰۲

چهارمین پویش غربالگری سرطان سینه در بیمارستان شهید صدوقی

چهارمین پویش غربالگری سرطان پستان از یکم تا چهارم آبان ماه در بیمارستان شهید صدوقی برگزار می‌شود.