بایگانی‌های یزد مهریز - صبح ساباط
مهریز- یزد و یزد- مهریز پر ترددترین محورها در اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

مهریز- یزد و یزد- مهریز پر ترددترین محورها در اردیبهشت ۱۴۰۳

نسبت کل تردد اردیبهشت سال ۱۴۰۳ در محورهای استان نسبت به ماه گذشته 1 درصد افزایش‌یافته است.