بایگانی‌های یزد رتبه اول با نمره 95/101 - صبح ساباط
برگزاری مراسم تجليل از كاركنان دفتر امور شهری و شوراهای یزد ۰۶ شهریور ۱۴۰۲

برگزاری مراسم تجليل از كاركنان دفتر امور شهری و شوراهای یزد

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری يزد در ارزيابی سنجش تعامل دفاتر امور شهری و شوراهای سراسر كشور با سازمان شهرداری ها و دهياری ها در سال ١۴٠١ با كسب نمره ٩۵/١٠١ رتبه اول در كشور را كسب نموده است.