بایگانی‌های یزد بهره ور - صبح ساباط
پروژه‌های ارتقای بهر‌ه‌وری آب مورد تایید سازمان ملی بهره‌وری قرار گرفت ۲۱ آبان ۱۴۰۲
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد:

پروژه‌های ارتقای بهر‌ه‌وری آب مورد تایید سازمان ملی بهره‌وری قرار گرفت

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به انتخاب استان یزد به عنوان استان پایلوت بهره‌وری کشور، گفت: در همین راستا ده پروژه در حوزه‌ آب استان مورد تایید سازمان ملی بهره‌وری قرار گرفته است.

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد حضور یافت ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
در راستای سفر دو روزه به استان یزد

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد حضور یافت

در راستای سفر دو روزه به استان یزد رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد حضور یافت.