بایگانی‌های یزد استان سوم در سازش پرونده ها - صبح ساباط
صلح و سازش در بیش از ۵۰% از پرونده های شوراهای حل اختلاف یزد ۲۰ آبان ۱۴۰۲

صلح و سازش در بیش از ۵۰% از پرونده های شوراهای حل اختلاف یزد

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری گفت: در مدت سه سال گذشته بالغ بر ۵۳ درصد پرونده های  بررسی شده در استان به صلح و سازش ختم شده و استان سوم کشور در این زمینه هستیم.