بایگانی‌های یزد استان برتر ثبت فناوری ثبت - صبح ساباط
رتبه برتر استان یزد در فناوری ثبت اسناد ۱۸ آبان ۱۴۰۲

رتبه برتر استان یزد در فناوری ثبت اسناد

فناوری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان رتبه نخست کشوری را در نخستین همایش توسعه فناوری و خدمات هوشمند ثبتی کشور در مشهد مقدس کسب کرد.