بایگانی‌های یزد استانداری برتر کشور - صبح ساباط
استانداری یزد؛ استانداری برتر کشور ۰۳ مهر ۱۴۰۲

استانداری یزد؛ استانداری برتر کشور

استانداری یزد در شاخص‌های اختصاصی ۹۶۰.۹۴ امتیاز از سقف ۱۰۰۰ و در شاخص های عمومی نیز ۹۴۷.۳۹ امتیاز از سقف ۱۰۰۰ و در مجموع ۱۹۰۸.۳۳ امتیاز را از مجموع ۲۰۰۰ امتیاز به خود اختصاص داده است.