بایگانی‌های گویندگان - صبح ساباط
کارگاه آموزشی گویندگی در یزد برگزار می شود ۰۲ آبان ۱۴۰۰
دبیر اجرایی اولین جشنواره کشوری مجریان و گویندگان:

کارگاه آموزشی گویندگی در یزد برگزار می شود

دبیر اجرایی اولین جشنواره کشوری مجریان و گویندگان گفت: به زودی کارگاه آموزشی با عنوان "گویندگی و آنچه مخاطبان انتظار دارند" در استان یزد برگزار می شود.