بایگانی‌های گوینده رادیو - صبح ساباط
کار قضاوت برای داوران سخت بود ۰۸ بهمن ۱۴۰۰
داور بخش رادیوی جشنواره سر سخن؛

کار قضاوت برای داوران سخت بود

داور بخش رادیوی جشنواره سر سخن؛ گفت: خوشبختانه با شرکت کنندگان بسیار با استعداد روبرو شدیم که خارج از تصورم بود و این کار قضاوت را به مراتب برای داوران سخت کرده بود.

یکی از ویژگی های برگزاری رویدادهای فرهنگی؛ شناخت و کشف استعدادهاست ۰۷ بهمن ۱۴۰۰
گوینده باسابقه رادیو:

یکی از ویژگی های برگزاری رویدادهای فرهنگی؛ شناخت و کشف استعدادهاست

گوینده باسابقه رادیو برگزاری جشنواره‌هایی نظیر سن سخن را درارتقای سطح علمی و عملی شرکت کنندگان موثر دانست و اظهار داشت: حضور شرکت کنندگان جوان در این جشنواره هم ایجاد انگیزه کرده و هم می تواند شور آفرین باشد.