بایگانی‌های گوشت - صبح ساباط
توزیع ۲۱ تن گوشت گوسفندی بین نیازمندان استان یزد ۲۸ آذر ۱۴۰۰
به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) صورت می گیرد؛

توزیع ۲۱ تن گوشت گوسفندی بین نیازمندان استان یزد

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: با حمایت بنیاد احسان وابسته به ستاد، 21 تن گوشت گوسفند ایرانی بین نیازمندان و مناطق محروم استان توزیع می شود.