بایگانی‌های گوشت مرغ - صبح ساباط
۷۰ درصد نیروهای کشتارگاه صنعتی مهریز افراد بهبود یافته از اعتیاد هستند ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
مدیرعامل کشتارگاه صنعتی مهریز:

۷۰ درصد نیروهای کشتارگاه صنعتی مهریز افراد بهبود یافته از اعتیاد هستند

مدیرعامل کشتارگاه صنعتی مهریز حدود ۴۰۰ نفر در این واحد مشغول بکار هستند که ۷۰ درصد آنها افراد بزهکار و معتاد بهود یافته هستند که با آموزش آنها و کمک به ترک اعتیاد در این واحد کار می کنند.

توزیع گوشت مرغ منجمد تنظیم بازار در استان یزد ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

توزیع گوشت مرغ منجمد تنظیم بازار در استان یزد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزدگفت: ۲۰۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازار در استان یزد توزیع شد.