بایگانی‌های گوست قرمز - صبح ساباط
تامین ۲۰ درصد گوشت قرمز استان یزد توسط عشایر ۱۷ مهر ۱۴۰۱
رئیس اداره امور عشایری استان یزد:

تامین ۲۰ درصد گوشت قرمز استان یزد توسط عشایر

رئیس اداره امور عشایری استان یزد: ۱۴۲۳ خانوار عشایری در استان وجود دارند  که ۲۵۰هزار راس دام سبک و ۵۰۰ نفر هم شتر در اختیار داشته و ۲۰درصد گوشت قرمز استان را تولید می کنند.