بایگانی‌های گندله سازی - صبح ساباط
ایجاد اشتغال برای ۶۵۰ نفر در مجتمع فولاد اردکان ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
رئیس سازمان صمت استان یزد خبر داد:

ایجاد اشتغال برای ۶۵۰ نفر در مجتمع فولاد اردکان

علمدار یزدی گفت: مجتمع فولاد اردکان با سرمایه گذاری ده میلیارد ریال اشتغال ۶۵۰ نفر را فراهم کرده است.

بهره برداری از بزرگترین کارخانه گندله سازی کشور در سه چاهون بافق ۳۱ تیر ۱۳۹۹
یزد؛

بهره برداری از بزرگترین کارخانه گندله سازی کشور در سه چاهون بافق

بزرگترین کارخانه گندله سازی کشور در سه چاهون بافق تست تولید شد و بزودی به بهره برداری می‌رسد.