بایگانی‌های گنجینه آب - صبح ساباط
رئیس گنجینه ملی آب ایران با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد دیدار کرد ۱۰ فروردین ۱۴۰۱

رئیس گنجینه ملی آب ایران با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد دیدار کرد

رئیس گنجینه ملی آب ایران در حاشیه صفر نوروزی خود به استان یزد با مدیرعامل آب منطقه ای این استان دیدار کرد.