بایگانی‌های گل و گیاه قیامدشت - صبح ساباط
امروز برخی شهرستان قیامدشت را پایتخت گل و گیاه کشور می‌دانند ۲۱ آبان ۱۴۰۱
رئیس جمهور در جلسه شورای اداری شهرستان پاکدشت:

امروز برخی شهرستان قیامدشت را پایتخت گل و گیاه کشور می‌دانند

رئیس جمهور کشورمان: بخش گل و گیاه شهرستان پاکدشت به نحوی پیشرفت داشته که امروز برخی آن را پایتخت گل و گیاه کشور می‌دانند.