بایگانی‌های گلرسان - صبح ساباط
راه‌یافتگان به بخش مسابقه جشنواره کشوری سرسخن مشخص شدند ۰۸ آذر ۱۴۰۰

راه‌یافتگان به بخش مسابقه جشنواره کشوری سرسخن مشخص شدند

اسامی هنرمندان راه یافته به بخش مسابقة اولین جشنواره کشوری سرسخن بر اساس داوری هیئت انتخاب جشنواره اعلام شد.