بایگانی‌های گلخانه در یزد - صبح ساباط
صدور پروانه گلخانه‌ها در یزد ۲۲۷ درصد رشد یافت ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

صدور پروانه گلخانه‌ها در یزد ۲۲۷ درصد رشد یافت

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد از رشد ۲۲۷ درصدی تعداد صدور پروانه گلخانه‌ها یزد خبر داد.