بایگانی‌های گلخانه، - صبح ساباط
آغاز عملیات اجرایی ساخت گلخانه ۴۲ هکتاری در شهرستان سبزوار ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

آغاز عملیات اجرایی ساخت گلخانه ۴۲ هکتاری در شهرستان سبزوار

عملیات اجرایی ساخت گلخانه ۴۲ هکتاری در شهرستان سبزوار با حضور استاندار خراسان رضوی آغاز شد.