بایگانی‌های گفتمان‌سازی نقش دانشگاه در تعلیم و تربیت اجتماعی - صبح ساباط
گشایش گفتمان‌سازی نقش دانشگاه در تعلیم و تربیت اجتماعی ۰۵ آبان ۱۴۰۱

گشایش گفتمان‌سازی نقش دانشگاه در تعلیم و تربیت اجتماعی

استادان دانشگاه آزاد یزد به‌ویژه اعضای هیئت‌علمی گروه‌های فنی و مهندسی، علوم انسانی و هنر با برگزاری جلسه گفت‌وگو، باب گفتمان‌سازی بیانیه نقش دانشگاه در تعلیم و تربیت اجتماعی را گشودند.