بایگانی‌های گروگان گیری - صبح ساباط
گروگان تفتی آزاد شد ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

گروگان تفتی آزاد شد

فرمانده انتظامی استان یزد:گروگان ۲۷ ساله در کمتر از ۷۲ ساعت در عملیات پلیس آگاهی شهرستان تفت آزاد و به آغوش گرم خانواده اش بازگشت.