بایگانی‌های گروه جهادی - صبح ساباط
مشارکت ۵۰ خادم جهادی در طرح اربعین با شهدا  ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
مسئول گروه جهادی بسیج مداحان شهرستان یزد:

مشارکت ۵۰ خادم جهادی در طرح اربعین با شهدا 

مسئول گروه جهادی بسیج مداحان شهرستان یزد گفت: امسال بالغ بر ۵۰ نفر در طرح اربعین با شهدا مشارکت دارند گفت: در این گروه جهادی که متشکل از برادران و خواهران مداح و خادم می باشد برنامه های فرهنگی مختلفی در طول سال اجرایی می شود.

ضرورت پیوست رسانه ای برنامه های بسیج در راستای تحقق جهاد تبیین و امید آفرینی در جامعه  ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
رئیس بسیج رسانه استان یزد تاکید کرد؛ 

ضرورت پیوست رسانه ای برنامه های بسیج در راستای تحقق جهاد تبیین و امید آفرینی در جامعه 

رئیس بسیج رسانه استان یزد بر ضرورت پیوست رسانه ای برنامه های بسیج تاکید کرد و گفت: با در نظر گرفتن این پیوست می توانیم جهاد تبیین را محقق ساخته و امید و نشاط را در جامعه تزریق کنیم.