بایگانی‌های گروه جهادی شهید اخلاص - صبح ساباط
اصحاب رسانه؛ پیشقراولان عرصه جنگ اراده ها ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد:

اصحاب رسانه؛ پیشقراولان عرصه جنگ اراده ها

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به ‌جنگ ترکیبی و شناختی دشمن اظهار داشت: یکی از ابعاد این نوع جنگ، جنگ اراده هاست که اصحاب رسانه در این تقابل پیشقراول هستند.