بایگانی‌های گرما - صبح ساباط
ماندگاری هوای گرم در استان یزد ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

ماندگاری هوای گرم در استان یزد

کارشناس هواشناسی استان یزد، از ماندگاری هوای گرم در استان یزد خبر داد.