بایگانی‌های گردشگری سلامت - صبح ساباط
برگزاری هفدهمین کنگره بین المللی جراحی‌ها و تکنیک های کم تهاجمی در یزد  ۱۶ مهر ۱۴۰۱
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خبر داد؛

برگزاری هفدهمین کنگره بین المللی جراحی‌ها و تکنیک های کم تهاجمی در یزد 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از برگزاری هفدهمین کنگره بین المللی جراحی‌ها و تکنیکهای کم تهاجمی در یزد خبر داد و گفت: این کنگره با حضور تعداد زیادی فلوشیب جراحی لاپاراسکوپی داخل و خارج کشور از ۱۹ تا ۲۱ مهرماه برگزار می شود.

یزد، شهر دوستدار معلول ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

یزد، شهر دوستدار معلول

رئیس کمیسیون مناسب سازی شهری شورای اسلامی شهر یزد از توجه جدی‌تر به معلولان در برنامه ریزی‌های شهری خبر داد.