بایگانی‌های گران فروشی - صبح ساباط
ارائه خدمات صحیح به مردم/ فعالیت مشاوران املاک زیر نظر سازمان ثبت اسناد ۳۱ تیر ۱۳۹۹

ارائه خدمات صحیح به مردم/ فعالیت مشاوران املاک زیر نظر سازمان ثبت اسناد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: باید قولنامه‌های عادی حذف شود و یک ساز و کار نظارتی برای ثبت اسناد ایجاد شود.