بایگانی‌های گرانی خودرو - صبح ساباط
مردم نباید تاوان ضرر غول‌های خودروسازی را بدهند ۱۹ آذر ۱۴۰۰

مردم نباید تاوان ضرر غول‌های خودروسازی را بدهند

امام جمعه مهریز گفت: تاوان ضرر غول‌های خودروسازی را مردم نباید بدهند. افزایش قیمت ها برای جبران ضرر اصلا پسندیده نیست.