بایگانی‌های گرانفروشی کالا - صبح ساباط
بیش از دو هزار پرونده تخلف صنفی روی میز تعزیرات حکومتی ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
رئیس سازمان صمت استان یزد خبر داد؛

بیش از دو هزار پرونده تخلف صنفی روی میز تعزیرات حکومتی

علمدار یزدی گفت: ۲۷۱۱ فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش ۹۰ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال در یزد به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

سرچشمه شعله‌های زیر قیمت‌های سربه فلک کشیده‌ بازار از کجاست؟ ۲۷ تیر ۱۳۹۹

سرچشمه شعله‌های زیر قیمت‌های سربه فلک کشیده‌ بازار از کجاست؟

استاندار یزد گفت: جدای از تحریم ها، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات از سوی برخی تولیدکنندگان، یکی از دلایل افزایش قیمت های اخیر در بازار است.