بایگانی‌های گذرنامه - صبح ساباط
صدور۲۵ هزار گذرنامه برای زائران اربعین حسینی تاکنون ۰۲ شهریور ۱۴۰۱
رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه استان یزد:

صدور۲۵ هزار گذرنامه برای زائران اربعین حسینی تاکنون

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه استان یزد از صدور25 هزار گذرنامه برای زائران اربعین حسینی خبر داد.