بایگانی‌های گام دوم - صبح ساباط
در امور شهری به مبانی گام دوم انقلاب توجه شود ۱۵ مهر ۱۴۰۰
نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری؛

در امور شهری به مبانی گام دوم انقلاب توجه شود

نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری گفت: پارک های بانوان توسعه پیدا کند و در امور شهری به مبانی گام دوم انقلاب توجه لازم را داشته باشید.