بایگانی‌های گاز مایع - صبح ساباط
هیچگونه کمبودی در ‌تامین گاز مایع ‌استان یزد نداریم‌ ۲۳ مهر ۱۳۹۹
مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد:

هیچگونه کمبودی در ‌تامین گاز مایع ‌استان یزد نداریم‌

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد با اشاره به اینکه هزار و ۷۰۰ تن گاز مایع وارد استان شده است گفت: هیچگونه کمبودی در خصوص تامین گاز مایع وجود ندارد.