بایگانی‌های کوود19 - صبح ساباط
بستری شدن ۲۷۷ بیمار مشکوک به کرونا در یزد ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

بستری شدن ۲۷۷ بیمار مشکوک به کرونا در یزد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد: هم اکنون هشت شهرستان استان در وضعیت قرمز هستند.