بایگانی‌های کورونا - صبح ساباط
نحوه دریافت وام یک میلیون تومانی کرونا ۰۴ آذر ۱۳۹۹

نحوه دریافت وام یک میلیون تومانی کرونا

در این گزارش قصد داریم به شما آموزش دهیم که چگونه برای دریافت وام یک میلیون تومانی کرونا در مرحله دوم اقدام کنید.

جاماندگی صنعت پولساز اسب از قافله توجه دولت!/ضربه واردات بی‌رویه‌ و قاچاق به صنعت پرورش اسب در کنار کرونا ۲۹ تیر ۱۳۹۹
صنعت فراموش شده اسب و چالش های پیش رو؛

جاماندگی صنعت پولساز اسب از قافله توجه دولت!/ضربه واردات بی‌رویه‌ و قاچاق به صنعت پرورش اسب در کنار کرونا

صنعت اسب در سال‌های اخیر به دلیل واردات بی رویه و عدم سرمایه گذاری‌های دولتی و شیوع بیماری کرونا در جندقدمی سقوط قرار گرفته است.