بایگانی‌های کود سوپر فسفات - صبح ساباط
یزد؛ تولید کننده ۲۰ هزار تن کود سوپرفسفات مورد نیاز کشور ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خبر داد؛

یزد؛ تولید کننده ۲۰ هزار تن کود سوپرفسفات مورد نیاز کشور

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد گفت: طی قرارداد جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، میزان 20 هزار تن از کود شیمیایی مذکور در استان یزد و توسط یک واحد تولیدی، طی 6 ماه تولید و از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در کل کشور بین کشاورزان توزیع خواهد شد.