بایگانی‌های کودکان - صبح ساباط
اجرای ۴۲ عنوان برنامه برای ایجاد حال خوش در کودکان یزدی  ۱۰ مهر ۱۴۰۱
به مناسبت هفته ملی کودک صورت میگیرد؛

اجرای ۴۲ عنوان برنامه برای ایجاد حال خوش در کودکان یزدی 

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد از اجرای ۴۲ عنوان برنامه به مناسبت هفته ملی کودک در این استان خبر داد.