بایگانی‌های کوثر - صبح ساباط
توان تامین ۱۰۰ درصدی منابع انتقال اب را نداریم/۴۵ درصد عواید فروش زمین های کوثر صرف انتقال آب شده است ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
مدیر عامل موسسه کوثر یزد:

توان تامین ۱۰۰ درصدی منابع انتقال اب را نداریم/۴۵ درصد عواید فروش زمین های کوثر صرف انتقال آب شده است

مدیر عامل موسسه کوثر یزد گفت: توان تامین 100 درصدی منابع انتقال اب را نداریم و تنها می توانیم 20 تا 25 درصد از منابع را تامین کنیم.