بایگانی‌های کاهش ناترازی برق - صبح ساباط
برنامه های صنعت برق برای کاهش ناترازی ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

برنامه های صنعت برق برای کاهش ناترازی

صنعت برق کشور تلاش برای به حداقل رساندن ناترازی برق را در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داد، تلاش‌هایی که در تمامی حوزه‌ها اعم از توسعه ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی، سیکل ترکیبی و انواع تجدیدپذیرها پیش‌بینی شده است.