بایگانی‌های کانون بسیج رسانه استان یزد - صبح ساباط
ایجاد همگرایی رسانه‌ ای و رفع مشکلات معیشتی خبرنگاران از ماموریت های بسیج رسانه ۱۷ دی ۱۴۰۰
رئیس بسیج رسانه استان یزد عنوان کرد‌‌‌؛

ایجاد همگرایی رسانه‌ ای و رفع مشکلات معیشتی خبرنگاران از ماموریت های بسیج رسانه

رئیس سازمان بسیج رسانه استان یزد گفت:سعی داریم در همگرایی کردن رسانه‌ها و بررسی و رفع مشکلات معیشتی خبرنگاران تلاش کنیم و این دو موضوع را از ماموریت های خود میدانیم  از همین رو در جلسات هیئت‌های اندیشه ورز این موضوعات به طور جدی دنبال می‌شود.

با استفاده از قدرت رسانه ها به دنبال گره گشایی از کار مردم هستیم ۱۵ آذر ۱۴۰۰
رئیس بسیج رسانه استان یزد:

با استفاده از قدرت رسانه ها به دنبال گره گشایی از کار مردم هستیم

رئیس بسیج رسانه استان یزد گفت: تلاش داریم رویکرد رسانه ها در بحث تولید محتوا را، به سمت بیان مشکلات مردم و ترویج روحیه مطالبه گری ببریم و در حقیقت با استفاده از قدرت رسانه به دنبال گره گشایی از کار مردم هستیم.