بایگانی‌های کاردانی دانشگاه آزاد یزد - صبح ساباط
اعلام نتایج بدون آزمون مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

اعلام نتایج بدون آزمون مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی

نتایج پذيرش براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته مهر ماه 1401 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.