بایگانی‌های پدافندغیرعامل - صبح ساباط
یزد به عنوان شهر برتر در حوزه پدافند غیرعامل معرفی شد ۱۲ آبان ۱۳۹۹

یزد به عنوان شهر برتر در حوزه پدافند غیرعامل معرفی شد

سازمان پدافند غیرعامل، یزد را شهر برتر در حوزه پدافند غیرعامل معرفی و از خدمات شهرداری شهر یزد در این زمینه قدردانی کرد.

پدافندغیرعامل با هدف سنجش آماده به کار دیزل های ادارات در ساعات اوج بار ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

پدافندغیرعامل با هدف سنجش آماده به کار دیزل های ادارات در ساعات اوج بار

مدیربحران و پدافند غیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از اجرای موفق برنامه عملیاتی پدافندغیرعامل با هدف سنجش آماده به کار دیزل های ادارات در ساعات اوج بار روز خبر داد.