بایگانی‌های ولز - صبح ساباط
بداهه گویی شاعر یزدی برای تیم ملی فوتبال ۰۴ آذر ۱۴۰۱

بداهه گویی شاعر یزدی برای تیم ملی فوتبال

شاعر معاصر یزدی تازه ترین سروده و بداهه گویی خود را به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران اختصاص داد.