بایگانی‌های ولادتت مبارک - صبح ساباط
به عشق کریم اهل بیت، امام حسن علیه السلام ۱۷ فروردین ۱۴۰۲
تولدت مبارک آقای غریبم

به عشق کریم اهل بیت، امام حسن علیه السلام

رواقت را تصور می کنم در خاطرم گاهی، دلم میخواهد آنجا روبروی روضه بنشینم...