بایگانی‌های وقوع سیل - صبح ساباط
هشدار اداره کل بحران یزد در خصوص احتمال وقوع سیلاب در استان ۰۱ مرداد ۱۴۰۱

هشدار اداره کل بحران یزد در خصوص احتمال وقوع سیلاب در استان

اداره کل بحران یزد در خصوص احتمال بروز سیلاب در استان هشدار داد.